Hopp til innhold

Våre tilbud

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn sammen med pasienten, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Pasientgrupper

Alle henvisninger til opphold skjer via fastlegen til RKE-Sunnås eller via sykehus og direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak eller avslag på plass. Vi vurderer hvilken ytelse (grupper eller individuelt, døgn eller dag) som passer best for deg. Vårt inntaksteam har møte tre ganger pr. uke og repons sendes ut pr. brev innen kort tid. I noen tilfeller ringer vi direkte til pasienten om det det er kort tid til planlagt ankomstdag hos oss.

Lungepasienter, kronisk obstruktiv lungesykdom/ KOLS.

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold og kartlegging- og vurderingsopphold. 

 

Kreftpasienter.

Dag og døgnopphold.Individuelle opphold, gruppeopphold.

 

Parkinsons sykdom/ Parkinsonisme.

Dag og døgnopphol). Individuelle opphold, gruppeopphold samt instruksjon LSVT-BIG.

 

 

 

Henvisning til Ringen

Uten henvisning

Vi har også tilbud til personer som ønsker plass, men som ikke har henvisning fra lege eller sykehus. Privat spesialisert rehabilitering.

Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor for nærmere opplysninger.

Tlf: 62 33 45 07 / epost: inntak@ringen-rehab.no