Brukerevaluering

Brukerund

 

PasOpp-undersøkelsen er landsomfattende og gjennomføres hvert år. Undersøkelsen skal fremskaffe systematisk informasjon om voksne pasienters erfaringer med sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Målet er at behandling, pleie og organisering i norske sykehus skal bli bedre. Kunnskap om hva pasientene er mer og mindre fornøyde med gir sykehusene en mulighet til å sette i gang tiltak for å gi et bedre tilbud. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er ansvarlig for undersøkelsen.

 

Gjennom våre brukerundersøkelser får vi respons og grunnlag for videre utvikling og endring som er til det beste for våre pasienter. Gjennom vår NS-EN ISO 9001:2008 sertifisering forplikter vi oss til kontinuerlig forbedringsarbeide. Vi ønsker en åpen dialog med våre brukere i alle faser og under kan du lese om ulike brukerresponser vi benytter.