Våre samarbeidspartnere og kunder

 

 terningen

 

Kompetanseklynge for folkehelse

Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge med private bedrifter og offentlige virksomheter som samarbeider om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon innen folkehelseområdet.

 

Ringen er medlem og deltaker i denne klyngen.

 HSØ

 

Vår største kunde

Har hos oss tilsammen 35 plasser fordelt på pasientgruppene: Parkinsson-Kols-Kreft. Sammensettning av individuelle og gruppebaserte opphold for dag, døgn og kartlegging.

Ringen er leverandør av spesialisert rehabilitering.

logo

 

Leverandør av pasientreiser til og fra behandling

TLF 05515

 

HELSEekspressen

HELSEbussen

Taxi

Extensor

 

Leverandør av journalsystem

Forretningside

Extensor forenkler og effektiviserer helsevirksomheters administrative hverdag. Extensor skal oppnå dette gjennom å være nyskapende, ambisiøs, strukturert, tillitsvekkende og ydmyk.

 

Leverandør av vår plattform for EPJ.

check

 

Samarbeidspartner digital selvrapportering

CheckWare er meget anvendelig for rehabiliteringsklinikker som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til sine pasienter.

 

Leverandør av vår plattform for sikker innlogging og selvrapportering.

LogoIKOMM 4F neg

 

 

 

Vår samarbeidspartner IT og Personvernombud

IKOMMs kjernekompetanse retter seg mot tre hovedområder:

  • Driftstjenester
  • Rådgivning og prosjektstyring
  • Klientservice

IKOMM jobber sammen med oss for å sikre best mulig drift og håndtering av informasjonssikkerhet.

Vi har derfor valgt å outsource en viktig posisjon som personvernombud hos dem.

Samarbeidsparter, rådgivning og personvernombud

 logo-knif-innkjop

 

Vår innkjøpskanal


KNIFs formål er å redusere medlemmenes kostnader og utgifter, slik at mest mulig av deres ressurser kan benyttes til primærvirksomheten.

Ringen er medlem i KNIF

 

Oslo Pilegrimssenter Logo

 

 

 

Pilegrimsleden

Ringen har lang tradisjon som Herberg langs Olavsleden. Vi samarbeider godt med Pilegrimsenteret på Hamar og tilbyr overnatting til en rimelig penge

 

 

Ringen er Pilegrimsherberge

 

NHOService

 

 

 

NHO Service

Arbeidsgivers fagforening.

Helse og velferd er et område av NHO Service som organiserer sykehjem og pasienthoteller, hjemmetjenester, barn- og ungdom, barnehager, bedriftshelsetjenester (BHT) og ambulanser.

Ringen er medlem av NHO service
 RKE logo 200x154

 

RKE

Regional koordinerende enhet for rehabilitering i Helse Sør-Øst er lokalisert på Sunnaas sykehus HF og er organisert som en enhet i sykehusets samhandlingsavdeling. 

Regional koordinerende enhet skal ha oversikt over regionens private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet/ventetider.

Vi gir informasjon om private og offentlige rehabiliteringstjenester til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere (kommunehelsetjenesten, fastleger, helseforetak, private institusjoner, brukerorganisasjoner m.m.)

RKE henviser pasienter fra Helse Sør-Øst til Ringen

 

 

 logo-gjennomsiktigparkforbund

 

 

Parkinsonforbundet

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

Ringens pasientgruppe

med medlem i brukerutvalg og styret.

 

 

 

 logoLhlMain

 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

LHL er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

 

Ringens pasientgruppe

med medlem i brukerutvalg og styret

 

 

 

logkreftf

Kreftforeningen

Vi er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 113 000 medlemmer og 20 000 frivillige. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og gaver.

Ringens pasientgruppe med medlem i brukerutvalg

 

 

 

ringsaker

 

 

Ringsaker kommune, Ringsaker næringsråd

Ringsaker ønsker å være næringslivets favorittkommune. Vi vil at du som næringsdrivende skal oppleve Ringsaker kommune som en attraktiv samarbeidspartner som er offensiv, handlekraftig og resultatorientert.

Ringens vertskommune, samarbeid- og sparringspartner.

logo-nhn

 

 

Norsk Helsenett

Vi har valgt Norsk helsenett for å sikre vår digitale arene som en aktør i helsesektoren.

 

"Trygg og effektiv informasjonsflyt i helsesektoren er noe som angår oss alle. I verste fall står det om liv. Vi er ikke i mål før alle behandlere får tilgang til den pasientinformasjonen de trenger – akkurat når det trengs"

 

Norsk Helsenett jobber for at all helseinformasjon skal være trygg og tilgjengelig – alltid.

Leverandør av sending og mottak for digitale meldinger

 

anticimex

 

 

Anticimex

Vår samarbeidspartner innen Matkontroll, Brannvern og skadedyrkontroll

 

"Å forebygge og bevare er vårt motto

Ansvar for folkehelse og livskvalitet er grunnlaget for vårt motto. Det har vært vår velprøvd konsept siden 1934. Vi opererer i områdene skadedyrkontroll , matsikkerhet, bygningsmiljøer, brann beskyttelse og forsikring. Anticimex har som mål å skape et trygt og sunt innemiljø gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringsavtaler.#

Leverandør av system for sikkerhet og kontroll