Ringen Rehabiliteringssenter AS

Ringen Rehabiliteringssenter AS er et privat rehabiliteringssenter midt mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ringen troner vakkert i terrenget like nord for Moelv sentrum, med flott utsikt over Mjøsa og omkringliggende områder.

 

Ringen driver med rehabilitering, og har avtale med Helse Sør- Øst RHF om drift av rehabiliteringsplasser. I tillegg tar vi i mot private rehabiliteringspasienter (de uten henvisning). Les mer om rehabilitering ved Ringen her.

 

Fasiliteter

Våre 50 senger er fordelt på 40 enkeltrom og 5 dobbeltrom, som alle har eget bad med dusj og toalett, alarmsnor, radio, TV, telefon og trådløst nettverk. Vi har stuer/oppholdsrom med fjernsyn, piano og eget bibliotek. Det arrangeres utflukter og hyggekvelder med underholdning. Senteret har moderne treningssaler og svømmebasseng/behandlingssbasseng som holder +33 grader C.


Du får 4 måltider hver dag med god og allsidig mat tilpasset nasjonale retningslinjer for kosthold. Vi tilbereder individuelle dietter foreskrevet av lege.

 

Tverrfaglig

Det jobbes tverrfaglig og målrettet innen rahabiliteringen, og fagpersoner som lege, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, idrettspedagog og aktivitør jobber sammen med pasienten i helsefaglige team. Sammen med administrasjon, resepsjon, kjøkken, renhold og vedlikehold er vi tilsammen 40 ansatte ved Ringen.

 

Kvalitet

Ringen Rehabiliteringssenter er sertifisert etter ISO-standard 9001-2008. Det betyr at vi jobber systematisk med internkontroll og kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Vi har et omfattende prosedyreverk og gode arbeidsrutiner som skal sikre kvalitet i alle ledd, både overfor pasienter, ansatte og myndigheter. Ringen Rehabiliteringssenter er en del av spesialisthelsetjenesten, og er følgelig underlagt Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).

 

Kvalitetspolitikk

Ringens forpliktelse til kvalitet
  • Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder våre helsetjenester og andre produkter vi tilbyr.
  • Kvalitetskravene omfatter  tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, informasjon og kommunikasjon, fleksibiltet, pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker kundetilfredshet og pasientens måloppnåelse
  • De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt
  • Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet
  • Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens- og pasientens krav med sikte på økt kundetilfredshet og måloppnåelse
  • Ledelsen skal  kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne
  • Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid

 

Brukerråd

Helseforetaklovens § 35 pålegger regionale helseforetak å sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester etablerer systemer for innhenting av pasienter og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Helsedepartementet har i den sammenheng satt fokus på åpenhet og medvirkning, blant annet gjennom brukerråd i alle helseforetak.

 

Brukerutvalg ved Ringen

 

  Representant   e-post Telefonnummer
Parkinson Knut Grønstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 901 90 038
LHL Svein Erik Lund Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 411 27 869
Pensjonistforeningen Arnold Solbakken   900 79 114
Kreftforeningen Ranveig Volla Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 473 98 168

Personvernombud

All behandling av personopplysninger i offentlig og privat sektor reguleres av personopplysningsloven. Loven skal ivareta borgernes krav på personvern ved at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. For å hjelpe virksomhetene til å heve den interne bevisstheten og kunnskapen om personvernlovginingen har tilsynet bygget opp en ordning med personvernombud.

 

 

Ringens Personvernombud

 

Linda Svendsrud, IKOMM Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Historie

Ringen Rehabiliteringssenter ble oppført i 1935 av Ragnhild Nissen, ei driftig dame som ønsket å bygge et hjem for seg selv, sin familie - og for de som trengte rekreasjon og hvile. Les mer om historien til Ringen her.

 

Eiere

Ringen Rehabiliteringssenter AS er i dag eid av Tom S Lien og Terje Fagernes Olsen.

 

Styret

Medlemmer i styret   e-post Telefonnummer
Styreleder Bjørn Olav Nørstegård Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 95766003
Torleiv Svendsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 95270039
John Seem Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 91851720
Laila Vatn Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 99641714
Terje Fagernes Olsen   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 40408332
Varemedlemmer    
Tom S Lien Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 95950297
Inger Lise Staum Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 41555205  


 

 

fasade-sor

 

 

trening-i-sal

 

 

kjokkenglede03