En kvinnes store livsverk

Ringen Rehabiliteringssenter ruver som et lite slott oppe i Kjosberget på Ring ved Moelv, og kan tilby sine pasienter en av de flotteste panoramautsikter over Mjøsa og bygdene rundt. Men hva er historien bak dette huset som ble bygget for "hvile og rekreasjon" for 80 år siden?


Det var én person som fødte og bar fram de idéer og den visjon som var nødvendig for å bygge Ringen Rekreasjonshjem, som det het den gang. Dette overskuddsmennesket, for det må det ha vært, het Ragnhild Nissen. Hun kom til bygda omkring 1933 for å finne et sted for sine planer om å bygge et hjem for mennesker som trengte hygge og hvile. Stedet hun fant var altså på Ring (derav navnet Ringen) en del av Kjos gård, men der var verken vann eller vei den gangen, alt måtte bygges.

Første byggetrinn (søndre del) sto ferdig i 1935, andre byggetrinn (midtre del) stod ferdig i 1938.

 

Ringen ble en suksess fra første stund, med stor søkning og kjent for sitt fine klima, naturopplevelser, behandlingstilbud, stil og den menneskelige og hjemlige atmosfære.


Tredje byggetrinn skulle påbegynnes i 1940, men ble pga krigen først ferdig i 1947, og bygningsmassen var da stort sett som den er i dag.

Ragnhild Nissen drev Ringen selv fram til 1947, da overlot hun ansvaret til Ringens lege Roar Nissen Meyer (hennes sønn) og til Olaf Ekern. I alle år hadde Ringen vært et familieselskap, men i 1979 ble det et eierskifte da Diakonforbundet overtok.

 

I 1983 ble Ringen solgt til Anne Lise Lystrup, som drev det fram til januar 1987. Da overtok Ringen Eiendommer A/S stedet, og satte i gang et omfattende restaureringsarbeid med May og Fredrik Konstad som initiativtagere og pådrivere.

 

I mai 1989 åpnet Ringen Rehabiliteringssenter A/S sine dører for pasienter igjen, med topp standard og med klare målsettinger.

  Ragnhild Nissen
Ragnhild Nissen (1881 - 1959)