Rehabiliteringstilbud til
PASIENTER MED LUNGESYKDOMMER

Ringen Rehabiliteringssenter tilbyr både dag- og døgnrehabilitering til
pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom.

 TLF LUNGETEAMET (kl.0730-1530) 62 33 45 10

 

31 

I: Lungesykommer, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud:

Målgruppen er pasienter med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom. 

31

I: Lungesykommer, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud:

Målgruppen er pasienter med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

31

I: Lungesykommer, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud:

Målgruppen er pasienter med følgetilstander ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

 

 

Vi tilbyr døgnrehabilitering med en varighet på normalt 3 uker, som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer per dag, 2–3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulig å søke direkte til dagtilbudet.

Du blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av legespesialist, syke-og hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og idrettspedagog.

På bakgrunn av kartleggingen vil teamet sammen med pasienten sette opp individuell rehabiliteringsplan som vil følge pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for pasientens opphold skrives ned, og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

 

humanism hands 
 

Et opphold ved Ringen Rehabiliteringssenter skal bidra til å øke kunnskapen om sykdommen.

 • Hvordan leve med kols i hverdagen og fokus er på mestring, fysiske aktivitet, kosthold og livsstil.
 • Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Målgruppen er voksne over 30 år

 

Hovedmål

 • Redusere symptomer
 • Bedre livskvalitet
 • Øke fysisk og emosjonell deltagelse i daglige aktiviteter


Aktiviteter individuelt

 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak.

 

Aktiviteter i grupper

 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Avspenning
 • Mobilisering
 • Aktivitet i varmtvannsbasseng
 • Turer ute - lengde og varighet ut fra funksjonsnivå
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i treningssal

 

Rehabilitering på Ringen

 

Vi tilbyr deg et helhetlig, tverrfaglig og aktivt rehabiliteringstilbud. Målet er å øke funksjonsnivået og mestringsevnen i hjemmet, på fritiden, i sosiale situasjoner, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Du blir motivert til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess. Det igangsettes individuell plan ved behov.

 

 

 

Henvisning

 

 • Henvisning via sykehusavdeling, fastlege eller spesialisthenvisning til RKE

 

 • Individuelle plasser 2017

Rullerende inntak for alle Individuelle døgn, dag og kartleggingsplasser samt LSVT

Henvisning via sykehusavdeling, fastlege eller spesialisthenvisning til RKE

 • Gruppeinntak 2017

Samme rutine for henvisning. Se ankomst og avreisedager for gruppe nedenfor

 henvisning 

KLIKK HER

 

 

Lunge-Kols (21 dager) Ankomst og planlagt avreise tirsdager.

Gr.Nr. Ankomst

 

Avreise

 

1 10.jan 31.jan
2 31.jan 21.feb
3 21.feb 14.mar
4 14.mar 04.apr
5* 04.apr 28.apr
6 02.mai 23.mai
7 23.mai 13.jun
8 13.jun 04.jul
9 04.jul 25.jul
10 25.jul 15.aug
11 15.aug 05.sep
12 05.sep 26.sep
13 26.sep 17.okt
14 17.okt 07.nov
15 07.nov 28.nov
16 28.nov 19.des
17 19.des 2018
*avreise fredag  
 
 
Hva med de pårørende?

Det gis tilbud til pårørende om å delta under oppholdet. Pårørende må dekke egne utgifter til reise og kost/losji

 

 

 

Ringen Lunge lowres 2017v4 Side 1
Produktark: Rehabiliteringstilbud Lungesykdommer- KOLS