Rehabiliteringstilbud til
PASIENTER MED KREFT

Ringen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen.

 TLF KREFTTEAMET (kl.0730-1530) 62 33 45 12

 

31

 

E: Kreft, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud:

Målgruppen er pasienter med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under og etter ulike kreftbehandlinger.

 
31

E: Kreft, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud:

Målgruppen er pasienter med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under og etter ulike kreftbehandlinger.

31

E: Kreft, unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud:

Målgruppen er pasienter med langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under og etter ulike kreftbehandlinger.

 

 

 

 

Rehabiliteringstilbudet ved Ringen har normalt en varighet på 3 uker, hvor hensikten er å trene seg opp til å bli bedre rustet til å håndtere hverdagen. Du skal ha målsamtale, midtevaluering og sluttevaluering med det nærmeste teamet rundt deg. Det er viktig, slik at vi finner ut hvilke mål du har for oppholdet. I tillegg er det viktig at vi kan justere kursen underveis, samt finne ut hvilket utbytte du har hatt av oppholdet. 

Kreftrehabilitering

Vi gir tilbud om rehabilitering (dag/døgn – gruppebasert/individuelt) til de som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom.
Oppholdets varighet er 3 uker, men kan forlenges ved behov.
Re opphold 1 uke etter 3 måneder for de som er på gruppeopphold døgn.
Ukeplanen vil bestå av ulike aktiviteter/grupper, men individuelt tilpasset. Det legges vekt på å lære gjennom egne og andres erfaringer.

 

Du blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av onkolog, kreftsykepleiere, psykiatrisk sykepleier, sykepleier hjelpepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og aktivitør.

På bakgrunn av kartleggingen vil teamet sammen med pasienten sette opp individuell rehabiliteringsplan som vil følge pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for pasientens opphold skrives ned, og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

 

Mål med oppholdet

 • Forbedre og gjenvinne tapte fysiske og kognitive funksjoner.
 • Psykisk mestring og sosial tilpasning.
 • Dempe eller redusere seneffekter eller å lære å mestre seneffekter etter behandling
 • Gi innsikt i aktuelle sosiale rettigheter.
 • Lære gjennom egne og andres erfaringer.

 

hva-er-rehab-3

 

 

Innføring i mestringsstrategier


Mestring står sentralt i rehabiliteringen av mennesker med senskader etter kreftbehandling. Mestringsbegrepet er særlig knyttet til kognitiv atferdsterapi, hvor bevisstgjøring og endringer av tanker eller atferd virker inn på følelsene.

Livslyst – når det røyner på. Er et mestringskurs utarbeidet av Kreftforeningen som våre behandlere er kurset i og viderefører her på Ringen. Dette er et godt etablert tilbud vi har kjørt over en periode med god respons fra deltakere uansett diagnose.

 

 • Innholdet på gruppeoppholdene vil være rettet mot restitusjon, trening (i vann og på land), energiøkonomisering, avspenning og ernæring. I tillegg vil gruppesamtaler og undervisning ha fokus på teknikker for å håndtere livet best mulig, tilpasning/konsekvenser av kreft og sen følger.

 

 • Du som er på individuelt døgnopphold, vil få et individuelt opplegg. I tillegg vil du inviteres inn på aktiviteter og undervisning som er tilpasset kreftrehabiliteringsgruppene, så langt det lar seg gjøre.

 

 • Du som søkes til dagtilbud, er her 3 dager pr uke. Du vil få et individuelt opplegg, men vil få muligheten til å delta på felles aktiviteter og undervisning.

 

 

 

 kjokkenglede04

 

Felles for både dag, døgn og gruppe

Medisinske behandlingsmetoder vil bestå av blant annet oppfølging av blodprøver, vektkontroll og vurdering av ernæringsstatus.
Fysikalske behandlingsmetoder har som mål å bidra til å forebygge, støtte, styrke og lindre samt gjenoppbygge tapte somatiske og psykiske funksjoner. En stor del handler om å støtte pasienten i arbeidet med å mestre et liv med de endringer som både kreftsykdom og kreftbehandling har medført.

Dette kan oppnås ved hjelp av

 • Informasjon.
 • Veiledning.
 • Energiøkonomisering.
 • Egenmestring.

Lymfødembehandling er et tilbud for de kreftpasientene som har behov. Dette er en intensiv behandling av fysioterapeut tilpasset behovet i løpet av forløpet (inkludert hudpleie, lymfedrenasje, øvelser og bandasjering). I de tilfeller pasienter har behov for dette og allerede er under lymfødembehandling i hjemkommune, vil kontakt med denne behandleren opprettes.

 

 

Henvisning

 • Henvisning via sykehusavdeling, fastlege eller spesialisthenvisning til RKE

 

 • Individuelle plasser 2017

Rullerende inntak for alle Individuelle døgn, dag og kartleggingsplasser samt LSVT

Henvisning via sykehusavdeling, fastlege eller spesialisthenvisning til RKE

 • Gruppeinntak 2017

Samme rutine for henvisning. Se ankomst og avreisedager for gruppe nedenfor

henvisning

KLIKK HER

 

 

Kreft (21 dager + 7 dager reopphold) Ankomst og planlagt avreisedag onsdager.
Gr.Nr. Ankomst Avreise

 

Reopphold

 

1 04.jan 25.jan 5/4-12/4
2 25.jan 15.feb 31/5- 7/6
3 22.feb 15.mar 31/5- 7/6
4 15.mar 05.apr 16/8-23/8
5 19.apr 10.mai 16/8-23/8
6 10.mai 31.mai 13/9-20/9
7 07.jun 28.jun 13/9-20/9
8 28.jun 19.jul 22/11-29/11
9 19.jul 09.aug 22/11-29/11
10 23.aug 13.sep 22/11-29/11
11 20.sep 11.okt 2018
12 11.okt 01.nov 2018
13 01.nov 22.nov 2018
14 29.nov 20.des 2018
15 20.des 2018 2018

 

 

Reopphold

  Reankomst Reavreise
1   15.feb 22.feb
2   05.apr 12.apr
3   31.mai 07.jun
4   16.aug 23.aug
5   13.sep 20.sep
6   22.nov 29.nov

 

 

 Hva med de pårørende?

 

Det gis tilbud til pårørende om å delta under oppholdet. Pårørende må dekke egne utgifter til reise og kost/losji, dersom dette ikke er dekket ledsager.

Vi har også egen ansvarlig for barn som pårørende. Ta kontakt med vår sosionom.

 

 

Ringen kreft lowres 2017v1 Side 1

Produktark: Rehabiliteringstilbud til Kreftpasienter