Hva er rehabilitering?

 

«Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».

        Fellestrening-2


Definisjonen vektlegger at rehabilitering er en prosess med brukeren/pasienten i sentrum.

  • Den skal være planlagt og målrettet.
  • Brukerens/pasientens individuelle behov og mål skal være utgangspunktet for tjenesteyternes bidrag.
  • Brukermedvirkningen skal være optimal og tilpasset den enkeltes forutsetninger i alle deler av prosessen.
  • Tjenesteyterne skal bistå brukeren/pasienten i å optimalisere eller vinne tilbake sin evne til selvstendighet og deltakelse.
  • Tjenester fra ulike fag og sektorer må ses i sammenheng og bidra til å realisere brukers mål. Skal omhandle både fysisk, psykisk og sosial funksjon. 
  • Samhandling mellom tjenesteytere og bruker er helt avgjørende for å lykkes.

 

Mål i rehabilitering

 

Vår visjon er å bidra deg på veien videre mot en bedre hverdag. For at vi skal kunne bistå deg og gi deg maksimalt utbytte av ditt rehabiliteringsopphold er det viktig å sette noen mål for rehabiliteringen. Det kan være steg på vei mot et langsiktig mål og det kan være små steg og delmål underveis. Sammen med deg skal vi finne gode tiltak som hjelper deg på veien mot målene. Du er eksperten på ditt liv!

 

 

SETTE MÅL I REHABILITERING pdf-ikon er et godt verktøy i forberedelsen på et opphold.

 

 

Du kan lese mer om rehabilitering på Helse Sør-Øst sine nettsider.