Inntak og henvisning

Pasienter kan henvises til behandling ved Ringen Rehabiliteringssenter direkte fra sykehus eller fra fastlege.

Fra sykehus

Pasienter som har behov for et rehabiliteringsopphold etter behandling på sykehus henvises direkte til oss av sykehuset.

 

Fastlege

Pasienter som ikke er innlagt på sykehus, men ønsker å søke om opphold ved Ringen må henvende seg til sin fastlege eller en legespesialist. Legen eller spesialisten må sende søknad (henvisning) via regional koordinerende enhet:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:"RKE". Da finner du RKE.”

 

Regional Koordinerende Enhet

Les mer om regionale koordinerende enheter i Helse Sør-Øst.

 

 

 

VENTETID (Løpende)

               klikk og les

 

 

Vi gjør oppmerksom på at ventelistetiden er veiledende og at det i mange tilfeller vil gis tilbud innen kortere tid.

 

* Ved stor innsøkning, vil det settes opp ekstra yngres gruppe.

 

 

FRA 1. JULI KAN DU LESE MER OG SJEKKE VENTELISTER FOR ALLE TYPER BEHANDLING HER:

 

HELSENORGE.no/VELGBEHANDLINGSSTED

 

Behandlingsvalgogventeliste

 

 

 

Private pasienter

Ringen tar også imot pasienter som ikke har fått henvisning av sin fastlege eller sykehus. Det blir satt opp individuelt program og oppfølging av vårt tverrfaglige team. Lengden på oppholdet kan variere, alt etter hva pasienten selv ønsker og hvilken ledig kapasitet som finnes på Ringen i det aktuelle tidsrommet.

Les mer om tilbudet til private pasienter.
 

for-helsepersonell-3