Private tilbud

Ringens kjernevirksomhet er å drive spesialisert rehabilitering og har avtale med Helse Sør-Øst.

Ved ledig kapasitet på Ringen kan vi ta i mot overnattingsgjester og pasienter uten henvisning. 

 

Privat Spesialisert rehabilitering

For at vi skal kunne ta imot deg som privat pasient, behandler vi din forespørsel/søknad i vårt inntaksteam på lik linje med andre innsøkende pasienter. Her vil vi vurdere om det er kapasitet på hus og om vi kan tilby deg et medisinsk tilbud ut i fra din tilstand. Det er viktig at vi får så god informasjon om deg som mulig, slik at vi kan fatte en beslutning på best mulig grunnlag. Dersom inntaksteamet fatter et vedtak om at vi kan tilby deg plass, er tilbudet det samme tilbudet som pasienter får via Helse Sør-Øst, alt individuelt tilpasset.

 

Gjesteopphold med pensjon

Vi tar også imot gjester som vil ønsker et opphold i trygge rammer. Dette er et opphold uten medisinsk tilbud, men du har mulighet til å delta på felles gruppetreninger og ha tilgang til sal og basseng.

 

Overnatting

Vi kan i noen perioder ha kapasitet til å leie ut rom for overnatting til private gjester. Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

Pilegrim

Se egen side PILEGRIM

 

 

 

Rom/frokost

 

 

Gjesteopphold med pensjon

 

Spesialisert rehabilitering

 

Overnatting

Frokost

 

 

Overnatting

4 måltider

 

 

Overnatting

4 måltider

 

Basseng

 

 

Basseng

Treningssal                           

Åpne gruppeaktiviteter   

   

 

Basseng

Treningssal

Åpne gruppeaktiviteter

 


   

 

 

Individuell rehabiliteringsplan tilrettelagt etter behov med:

 • Nærteam
 • Sykepleie
 • Fysioterapi
 •  Oppfølging av tverrfaglig team som;
  • ergoterapeuter, lege, legespesialister, ernæringsfysiolog, spesialsykepleie, psykolog, idrettspedagog, logoped, hjelpepleier, helsefagarbeidere. 
   • Individuelt tilpasset og i undervisningsgrupper/treningsgrupper

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Diagnosespesifikke gruppetreninger
 • Tilpasset treningsprogram
 • Tverrfaglig epikrise
 • Individuell plan i samhandling med kommune

 

750,- / 475,- pr.døgn

 

 

1100,- / 900,-

pr. døgn

 

 

2200,-

pr. døgn

 

 

 

Priser:

Rom/frokost

 

kr  750,- pr. pers/døgn i enkeltrom

kr 475,- pr. pers/døgn i dobbeltrom

Gjesteopphold med pensjon

 

kr 1100,- pr. pers/døgn i enkeltrom kr 900,- pr. pers/døgn i dobbeltrom

Spesialisert rehabilitering*

 

kr 2200,- pr. pers/ døgn  

 

 

*Spesialisert rehabilitering selges i hele uker (7 døgn eller mer).

 

 

Ta kontakt med vårt inntakskontor for mer informasjon om våre ulike tilbud, telefon: 62 33 45 07

 

Betaling:

Hos oss kan du benytte kontanter, bankkort / Visa / Mastercard for betaling.

Vi har desverre ikke muligheter for kontantuttak, men for kunder hos DNB/Postbanken kan dette gjøres via landpostbudet alle hverdager. henvend deg i resepsjon for mer informasjon.

Dersom betalingen skal skje via faktura, må dette avtales for ankomst. Vårt administrasjonsgebyr for faktura er kr. 150,-