Menu

Parkinsonrehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter har lang erfaring med Parkinson-pasienter og tilbyr rehabiliteringstilbud som er utabeidet og kontinuerlig evalueres i samarbeid med Norges Parkinsonforbud.

TLF PARKINSONTEAM: 62 33 45 16

 

 

 

  • Vi tilbyr:
  • – Døgnrehabilitering med er varighet på normalt 3-4 uker. Dette tilpasses individuelt hver pasient.
  • – Døgnrehabilitering LSVT-BIG 4 uker.
  • – Dagtilbud som varer 5 timer pr. dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker.
  • – Gruppetilbud, døgnbasert med varighet på 3 uker. ( yngres og +55 ).

 

Mål med oppholdet:

 

 

Dag individuelt

Ringen tilbyr individuelt tilpasset dagrehabilitering hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom og hvordan leve med den i hverdagen. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige utføres om gruppetilbud.

Døgn individuelt

Døgnopphold er for pasienter som behøver miljøforandring og/eller for pasienter med kompliserte og tyngre helseplager som er til vesentlig hinder for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Tilbuder er individulet tilrettelagt , hvor deler av det faglige tilbudet kan utføres som gruppetilbud.

Døgn individuelt tilpasset gruppeopphold

Gruppetilbude er spesielt rettet mot de pasienter som trenger intensivt rehabiliteringsopphold, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom, for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Aktiviteter individuelt

Aktiviteter i gruppe

 

 

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen

Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

 

 

 

 

Individueller plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 16

 

Torsdager
Ytelse Parkinson 2018
Gr.Nr. Ankomst Avreise 
1 04.jan 25.jan
2 25.jan 15.feb
3 15.feb 08.mar
4 08.mar 29.mar
5 05.apr 26.apr *Yngres
6 26.apr 24.mai
7 24.mai 14.jun
8 14.jun 05.jul
9 05.jul 26.jul
10 26.jul 16.aug
11 16.aug 06.sep
12 06.sep 27.sep
13 27.sep 18.okt
14 18.okt 08.nov *Yngres
15 08.nov 29.nov
16 29.nov 20.des
1 03.jan 24.jan 2019
Ytelse Parkinson 2019  
Gr.Nr. Ankomst Avreise   
1 03.jan 24.jan  
2 24.jan 14.feb  
3 14.feb 07.mar  
4 07.mar 28.mar  
5 28.mar 18.apr  
6* 24.apr 15.mai *Yngres
7* 15.mai 06.jun  
8 06.jun 27.jun  
9 18.jul 08.aug  
10 08.aug 29.aug  
11 29.sep 19.sep  
12 19.sep 10.okt  
13 10.okt 31.okt *Yngres
14 31.okt 21.nov  
15 21.nov 12.des  
       
       
* Gr. 6- Yngres, ankomst/avreise onsdag
Gr. 7-  Ankomst onsdag, avreise torsdag