Hopp til innhold

Parkinsonrehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter har lang erfaring med Parkinson-pasienter og tilbyr rehabiliteringstilbud som er utabeidet og kontinuerlig evalueres i samarbeid med Norges Parkinsonforbud.

TLF PARKINSONTEAM: 62 33 45 16 

Vi tilbyr:
 • Døgnrehabilitering med er varighet på normalt 3-4 uker. Dette tilpasses individuelt hver pasient.
 • Døgnrehabilitering LSVT-BIG 4 uker.
 • Dagtilbud som varer 5 timer pr. dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker.
 • Gruppetilbud, døgnbasert med varighet på 3 uker. (yngres og +55).

Mål med oppholdet:

 • Bevare og utvikle funksjonsevnen
 • Få bedre kunnskap om sykdommen
 • Bedre mulighet for å forbli i arbeid, der det er aktuelt
 • Gi innsikt i aktuelle sosiale rettigheter
 • Lære gjennom egne og andres erfaringer

Dag individuelt

Ringen tilbyr individuelt tilpasset dagrehabilitering hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom og hvordan leve med den i hverdagen. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige utføres om gruppetilbud.

Døgn individuelt

Døgnopphold er for pasienter som behøver miljøforandring og/eller for pasienter med kompliserte og tyngre helseplager som er til vesentlig hinder for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Tilbuder er individulet tilrettelagt , hvor deler av det faglige tilbudet kan utføres som gruppetilbud.

Døgn individuelt tilpasset gruppeopphold

Gruppetilbudet er spesielt rettet mot de pasienter som trenger intensivt rehabiliteringsopphold, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom, for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Aktiviteter individuelt

 • Individuell fysioterapi og ergoterapibehandling/ veiledning
 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak med sykepleier og nevrolog

Aktiviteter i gruppe

 • Kjøkkenglede
 • Livslyst når det røyner på. Et mestringskurs
 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i treningssal

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen

Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

Individueller plasser

 • Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

 • Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.
 • Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 16
Ytelse Parkinson 2019  
Gr.Nr. Ankomst Avreise   
1 03.jan 24.jan  
2 24.jan 14.feb  
3 14.feb 07.mar  
4 07.mar 28.mar  
5 28.mar 18.apr  
6* 24.apr 15.mai *Yngres
7* 15.mai 06.jun  
8 06.jun 27.jun  
9 18.jul 08.aug  
10 08.aug 29.aug  
11 29.sep 19.sep  
12 19.sep 10.okt  
13 10.okt 31.okt *Yngres
14 31.okt 21.nov  
15 21.nov 12.des  
       
       
* Gr. 6- Yngres, ankomst/avreise onsdag
Gr. 7-  Ankomst onsdag, avreise torsdag