Nyheter

Gruppeinntak 2017

 

 2017grupper

     

 

 

 


Rullerende inntak for alle;

 • Individuelle døgnplasser
 • Dagpasienter
 • Kartleggingsplasser og vurderingsplasser Lunge/Kols
 • Parkinson LSVT trening.

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn arbeider sammen med pasient, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i sitt team. Vi har avtale om leveranse av plasser for kartlegging og spesialisert rehabilitering med Helse Sør Øst for:

 

Pasientgrupper

 • Kreftpasienter (døgn og dagopphold) Individuelle opphold og gruppeopphold

 

Rullerende inntak for alle individulle døgn, dag og kartleggingsplasser samt LSVT. (inntak 3 ganger pr. uke)

Henvisning via fastlege eller spesialisthenvisning til RKE og direkte fra sykehusavdeling.

Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor på telefon: 62 33 45 07 e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for nærmere opplysninger.

 

Vennlig hilsen Ringen Rehabiliteringssenter AS
    

Venneforening

VENNEFORENING VED RINGEN

hva-er-rehab-3

 

 

Ringen Rehabiliteringssenter ønsker å opprette en venneforening.

Venneforeningen ved Ringen skal ha som mål å skape trivselsfremmende aktiviteter for våre pasienter. Mottoet skal være «glede og trivsel gjennom sosialt samvær og kultur gir god helse».

Ringen sitt ønske er at venneforeningen skal

 • Fremme trivsel og velvære for våre pasienter
 • Bistå med ulike aktiviteter i forbindelse med istandsetting og utvikling av Ringen sitt område, både ute og inne.
 • Skape en møteplass for tidligere pasienter og andre som vil støtte Ringen
 • Være med som medarrangør og bistå ved tilstelninger og tiltak som Ringen ønsker å gjennomføre.
 • Skaffe medlemmer til foreningen og inntekter til gjennomføring av foreningens formål

Medlemmer kan være enkeltmedlemmer, familiemedlemmer, organisasjoner, foreninger og lag som slutter seg til foreningens formål.

Hvis du synes dette er av interesse så håper vi ved Ringen å høre fra deg. Ring oss gjerne på telefon 472 63 483 eller send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

img area

FAGDAG PARKINSON

VELKOMMEN TIL PARKINSON FAGDAG

 

Ringen Rehabiliteringssenter ønsker velkommen til fagdag om Parkinson. Fagdagen er ment å være et kunnskapsløft for helsepersonell eller helsepersonellstudenter som møter eller kan komme til å møte pasienter med Parkinson i arbeidslivet. Undervisningen vil ta for seg mestring av hverdagsliv, ikke motoriske symptomer, fysisk aktivitet, psykiske vansker, diagnose og medisinering. Foredragsholdere er Ringens eget Parkinsonteam.

 

 

Tid: 20.05.2015

Klokken: 09.00-15.00

Sted: Ringen Rehabiliteringssenter

 

Tema for dagen:

 • Presentasjon av vårt tilbud
 • IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER
 • MESTRING AV HVERDAGSLIVET
 • FYSISK AKTIVITET OG PARKINSON
 • PSYKOLOGISKE UTFORDRINGER MED PARKINSON
 • MEDISINER, BEHANDLING OG FORSKNING
 • SPØRSMÅL FRA DELTAGERE 

 

Pris: 150,- pr. person inkl. lunsj. (betales ved ankomst)

Påmelding innen 13.05.2015 til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf: 62 33 45 00

Program for dagen sendes ved påmelding.

 

 

 

Godkjent kurs meritterende til Norsk Ergoterapeutforbunds spesialistordning

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Eldres helse, Somatisk helse og Allmennhelse.

 

 

parkinsonbrosjyre

VELKOMMEN TIL OSS PÅ RINGEN!

Pårørendeweekend 30-31 Mai 2015

PÅRØRENDEWEEKEND ved Ringen Rehabiliteringssenter 2015

Parkinson 30-31 mai

AVLYST!pga lite påmelding

 

Ringen Rehabiliteringssenter ønsker å gjennomføre et pårørendeopplegg for pasienter med Parkinsons sykdom og deres pårørende.

Intensjonen med pårørendeweekend er at deltakerne opplever økt mestring, kunnskap og livskvalitet, bygd ut fra forståelse, både om hverandre og om sykdommen. Vi ønsker at pasient og pårørende sammen skal bli i best mulig stand til å håndtere hverdagen og samlivet/ familierelasjonen på en best mulig måte. Vi ønsker å gi faglig påfyll og dele av vår kompetanse med dere!

 

Tema vil være rettet mot blant annet:

 • Hvordan pårørende kan ta vare på seg selv og egne behov på tross av situasjonen som har oppstått.
 • Hvordan leve livet sammen som likeverdige på en best mulig måte både i forhold til daglige gjøremål og seksualitet og samliv.
 • Innføring i aktuelle fysiske aktiviteter.
 • Spørsmålsstilling.
 • parkinsonbrosjyre 

Fagpersoner som deltar vil være; fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, aktivitør og psykolog/familieterapeut.

 

Total pakkepris, inkludert alle aktiviteter med fagpersoner og kost/ losji for helgen er kr 1000,- for pårørend og kr 500,- for pasienter.

Om det er snakk om flere pårørende, kontakt oss så ser vi på pris sammen.

 

Det er også mulig å delta selv om personen med Parkinson ikke tilhører gruppeopphold hos oss i denne perioden.

 

Som pårørende kan du få dekket reisen til kurset av Pasientreiser. Det er viktig at du i forkant av reisen ringer Pasientreiser på tlf: 05515 og avklarer dette.

 

Påmelding til:

Ringen Rehabiliteringssenter AS

Nordre Ringsvei 82

2390 Moelv                                                                                                               

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

TLF: 62 33 45 00                                                                                         .

 

Velkommen!

Åpen dag

Ringen

 
 

ÅPEN DAG PÅ RINGEN REHABILITERINGSSENTER AS

I forbindelse med ny rammeavtale for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for Helse Sør-Øst, ønsker vi å invitere dere til en åpen dag med informasjon om hva vi leverer av spesialisert rehabilitering.Vi ønsker å invitere brukerorganisasjonene, kommunale tildelingskontor og kommunalt helsepersonell/ legekontor hit til oss. Vi åpner også selvfølgelig også for annet helsepersonell fra sykehus o.l som finner dette interessant.

 

Åpen dag holdes:

Torsdag 17.september

Kl 10.00 -11.00 vil vi presentere vårt rehabiliteringstilbud til pasienter med kols og andre lungesykdommer.

 

Kl 11.00 – 12.00 Lunsj

 

Kl 12.00 – 13.00 vil vi presentere vårt rehabiliteringstilbud til pasienter parkinson

 

Kl 13.00 – 14.00 vil vi presentere vårt rehabiliteringstilbud til pasienter med ulike kreftdiagnoser

 

Du velger selv om du vil være med på alle presentasjonene eller bare en av alternativene.


 

 Dere er hjertelig velkommen til å kontakt oss med påmelding eller spørsmål på:Tlf: 62 33 45 00 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Dere finner også nyttig informasjon om inntak og pasientgrupper på vår hjemmeside www.ringen-rehab.no             

                     

Litt om oss

Ringens verdigrunnlag 

 

 Vi skal bistå pasienten – på veien videre, slik at pasienten opplever økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt, i arbeidslivet og samfunnet generelt. Dette gjør vi med respekt og omtanke. Vi er opptatt av kvalitet og kunnskap, og skal møte pasienten med en helhetlig tilnærming.

 

Behandlingsmetode

 

 Pasientens egne mål ligger til grunn for rehabiliteringsprosessen ved Ringen. Med utgangspunkt i mål og tverrfagligkartlegging formulerer vi sammen med pasienten en individuell rehabiliteringsplan. Rehabiliteringstilbudet ved Ringen skal være helhetlig. Gjennom tverrfaglig tilnærming ser vi hele mennesket og kan yte nødvendig bistand og behandling for å oppnå et optimalt nivå av livskvalitet, funksjonsnivå og mestring.

 

 Behandlingstiltakene bygger på kunnskapsbasert praksis, fagkompetanse, erfaring og brukermedvirking. Vårt tverrfaglige teamarbeider ut fra en biopsykologisk og fenomenologisk tilnærming. Tverrfaglig team jobber mot alle dimensjonene i ICF sitt begrepsapparat. Dette for å sikre at pasienten blir ivaretatt på alle områder i livet.

 

 

Ringen gir leverer tilbud innenfor Ytelsene:

 

Kreft

Dagrehabilitering, individuell døgnrehabilitering og gruppeopphold med individuell tilpasning.

 

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer Parkinson

Dagrehabilitering, individuell døgnrehabilitering og gruppeopphold med individuell tilpasning.

 

Lungesykdommer KOLS

Dagrehabilitering, individuell døgnrehabilitering, gruppeopphold med individuell tilpasning og kartleggingsopphold.

 

Henvisning via Regional koordinerende enhet, RKE ( fra fastlege-spesialist ) eller direkte fra sykehus.

 

 

Så sett av en av dagene og besøk oss på åpen dag! Velkommen!

 

 

Vennlig hilsen

Anne Grethe Hoel, Daglig leder

sette-mål-rehablitering
   utsikt

Pårørendeweekend

PÅRØRENDE WEEKEND 20-23 Februar.

 

Vi starter opp i 2015 med den første av fire pårørendesamlinger her på Ringen Rehabilitering AS.

Intensjonen med pårørendeweekend er at deltakerne opplever økt mestring, kunnskap og livskvalitet, bygd ut fra forståelse, både om hverandre og om sykdommen. Vi ønsker at pasient og pårørende sammen skal bli i best mulig stand til å håndtere hverdagen og samlivet/ familierelasjonen på en best mulig måte. Vi ønsker å gi faglig påfyll og dele av vår kompetanse med dere!

 

 

Tema vil være rettet mot blant annet

 

:• Hvordan pårørende kan ta vare på seg selv og egne behov på tross av situasjonen som har oppstått.
• Hvordan leve livet sammen som likeverdige på en best mulig måte både i forhold til daglige gjøremål og seksualitet og samliv.
• Innføring i aktuelle fysiske aktiviteter.

Påmelding:


Tlf; 62 33 45 00
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Program vil legges ut på vår hjemmeside:

www.ringen-rehab.no

 

hva-er-rehab-3

Pårørendeweekend 2015

Gruppe Ankomst Avreise
1 20.feb 23.feb
2 29.mai 01.jun
3 11.sep 14.sep
4 09.okt 12.okt

Ringen får ny logo

1. oktober lanserer Ringen Rehabiliteringssenter sin nye logo. Den er frisk og moderne. "Vi må følge med i tiden" sier daglig leder Anne Grethe Hoel.

Et ungt firma i Oslo har stått for designen. Vi lanserer samtidig nye hjemmesider. "Folk vil se at det vil komme mye nytt fra Ringen i tiden framover" sier Hoel med et lurt smil om munnen.

Ringen skal markedsføres

Ringen har ansatt en markedsansvarlig, Marianne Gunnerud. "Vi må vise oss fram, og gjøre det på en profesjonell og ordentlig måte", sier daglig leder Anne Grethe Hoel. Konkurransen på helsemarkedet tilspisser seg, og vi må ikke bli usynlige. Marianne skal hjelpe oss med det.

 

Marianne Gunnerud kommer fra jobb som markedsansvarlig i reiselivet og IT bransjen, både i Lillehammerområdet og Oslo, hvor hun kommer fra opprinnelig.