Hopp til innhold

Medlemsvilkår treningssenter

Basseng, sal og styrkerom

 

①   Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for treningsavgift for resterende dager av inneværende måned.
Fra 1. jan er veiledende treningsavgift kr 290,- pr. mnd. Drop in kr. 65,-

         Veiledning i bruk av våre styrkeapparater ved er inkludert ved nytegning.

        (Veiledning etter avtale med idrettspedagog)

Ønsker du personlig tilpasning?

         Ta kontakt med resepsjon for pris på individuell veiledningstime der du også får et personlig tilpasset treningsprogram.

②   Medlemskap hos Ringen Treningssenter har ingen bindingstid. Betaling gjelder for inneværende mnd.

③   Ringen Treningssenter har 30-års aldersgrense. Dette gjør vi for å kunne gi et tilbud eksklusivt til det voksne publikum. Vi gjør noen medisinske unntak.

④   Trening hos Ringen Treningssenter skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret.

⑤   Ringen Treningssenter kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 60 dagers varsel pr. e-post/SMS/brev.

⑥   I våre lokaler er det ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler, eller å oppholde seg i ruspåvirket tilstand. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre umiddelbar oppsigelse av medlemskapet.

⑦   Som medlem samtykker du til at Ringen Treningssenter kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

⑧   Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Ringen Treningssenter, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke.

        

Velkommen til Trening!