Hopp til innhold

Lungerehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter tilbyr både dag- og døgnrehabilitering til pasienter med lungesykdom / KOLS.

TLF LUNGETEAM: 62 33 45 10

Vi tilbyr døgnrehabilitering med en varighet på normalt 3 uker, som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer pr dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulighet søke direkte til dagtilbudet.

Du som pasient blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av lege, lungespesialist, syke-og hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, idrettspedagog og psykisk helseteam. På bakgrunn av kartlegging vil nærteamet sammen med pasienten sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er unge voksne (18-30) og voksne over 30 år.

Et opphold ved Ringen skal bidra til å øke kunnskapen og sykdommen. Hvordan leve med KOLS i hverdagen med fokus på mestring, fysisk aktivitet, kosthold og livsstil.

Hovedmål

 • Redusere symptomer
 • Bedre livskvalitet
 • Øke fysisk og emosjonell/sosial deltagelse i daglige aktiviteter

Aktiviteter individuelt

 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak

Aktiviteter i gruppe

 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Avspenning
 • Mobilisering
 • Aktivitet i terapibasseng
 • Turer ute etter aktivitetsnivå
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i styrkesal
 • Kjøkkenglede

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen
Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

Vi mottar også direkte henvisninger fra LHL- Gardermoen som rettighetsvurderer, før det sendes henvisning til oss

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise tirsdag.
Ytelse Lunge 2019
Gr.Nr. Ankomst Avreise 
17* 11.des/18 08.jan
1 08.jan 29.jan
2 29.jan 19.feb
3 19.feb 12.mar
4 12.mar 02.apr
5* 02.apr 30.apr
6 30.apr 21.mai
7 21.mai 11.jun
8 11.jun 02.jul
9 02.jul 23.jul
10 23.jul 31.jul
11 31.jul 13.aug
12 13.aug 03.sep
13 03.sep 24.sep
14 24.sep 15.okt
15 15.okt 05.nov
                                                16 05.nov 26.nov
17 26.nov 17.des
18 17.des 07.jan / 19
* + 1 uke