Hopp til innhold

Kreftrehabilitering

Ringen har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen.

TLF KREFTTEAM: 62 33 45 12

Rehabiliteringstilbudet ved Ringen har en normal varighet på 3 uker, hvor hensikten er å trene seg opp til å bli bedre rustet til å håndtere hverdagen. Du skal ha målssamtale og evaluering med ditt nærteam. Det er viktig at vi sammen finner mål som er viktige for deg for oppholdet og justerer kursen underveis ved behov.

Vi tilbyr døgnrehabilitering som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer pr dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulighet søke direkte til dagtilbudet. Vi har også re-opphold på 1 uke etter 3 mnd. for de som har vært på gruppeopphold.

Du som pasient blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av lege, kreftsykepleier, sykepleiere og helsefagarbeidere/rehabiliteringsassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, og idrettspedagoger. På bakgrunn av kartlegging vil nærteamet sammen med pasienten sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er unge voksne (18-30) og voksne over 30 år.

Mål med oppholdet

Mestring står sentralt i rehabiliteringen av mennesker med senskader etter kreftbehandling. "Livslyst- når det røyner" på er et mestringskurs utarbeidet av Kreftforeningen som våre behandlere er kurset til å gjennomføre. Sentrale tema rundt bevisstgjøring og endring av tanker eller adferd og hvordan disse virker inn på våre følelser er sentrale tema vi forsøker å gi gode verktøy til å håndtere.

Gruppeopphold: Innholdet er rettet mot restitusjon, trening (i vann og på land), energiøkonomisering, avspenning og ernæring. Gruppesamtaler og undervisning har fokus på teknikker for å håndtere der du er i livet, best mulig.

Individuelt opphold: Her får du eget individuelt opplegg. I tillegg inviteres du til aktiviteter og undervisning for din diagnosegruppe der det er hensiktsmessig.

Dagopphold: Du som er på dagopphold har ditt individuelle opplegg, men vil få mulighet til å være med på felles aktiviteter og undervisninger.

Felles for både dag, døgn og grupper

Medisinske behandlingsmetoder vil bestå av blant annet oppfølging av blodprøver og vurdering av ernæringsstatus. Fysikalske behandlingsmetoder har som mål å bidra til å forebygge, støtte, styrke, lindre samt gjenoppbygge tapte fysiske og psykiske funksjoner. Fokus er å støtte pasienten i arbeidet med å mestre eget liv etter endringer som følge av sykdom. Dette kan være igjennom:

  • Veiledning
  • Informasjon
  • Energiøkonomisering
  • Egenmestring

Lymfødem-behandling er et tilbud for de kreftpasientene som har behov (øvelser, hudpleie, lymfedrenasje og bandasjering). Dette vil foregå i samarbeid med hjemkommunen, slik at allerede etablerte rutiner eller ny-oppstartede kan videreføres.

Sentralt for oppholdet vil det også være likemannsarbeid, sosiale aktiviteter, uterehabilitering, aktiviteter, turer tilpasset aktivitetsnivå og funksjon.

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen

Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 12

Ytlese Kreft 2019 Reopphold
Gr.Nr. Ankomst Avreise 
1 09.jan 30.jan  
2 30.jan 20.feb
3 20.feb 13.mar  
4 20.mar 10.apr
5* 02.mai 22.mai  
6 29.mai 19.jun
7 19.jun 10.jul  
8 10.jul 31.jul
9 07.aug 28.aug  
10 28.aug 18.sep
11 25.sep 16.okt  
12 16.okt 06.nov
13 06.nov 27.nov  
14 27.nov 18.des
 
Reopphold   Reankomst Reavreise
1   13.mar 20.mar
2*   23.apr 30.apr
3   22.mai 29.mai
4   31.jul 07.aug
5   08.aug 15.aug
6   18.sep 25.sep
7*   02.jan 09.jan
       
Gruppe 5 Ankomst torsdag, avreise onsdag
Re-gruppe 2 Akomst/avreise tirsdag
Re-gruppe 7 Akomst/avreise torsdag