Menu

Henvisning og inntak

Pasienter kan henvises fra fastlege via RKE- Sunnås, eller direkte til Ringen fra Sykehus (HF).

 

Fra sykehus

Pasienter som har behov for et rehabiliteringsopphold etter behandling på sykehus eller som har sitt faste behandling- eller kontrollsted på sykehus henvises direkte til Ringen. Be avdelingen kontakte oss på tlf: 62 33 45 00 (fax: 62 33 45 99).

Fastlege

Pasienter uten tilhørighet på sykehus/poliklinikk må henvende seg til sin fastlege for å søke rehabiliteringsopphold hos oss. Legen eller spesialisten må sende søknad/henvisning via Regional koordinerende enhet.

Henvisningsrutiner for rehabilitering ved private institusjoner

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv «RKE». Da finner du oss. Ved å skrive «regional» i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene. Til adresseregisteret –>

Ventetid

Vi gjør oppmerksom på at ventelistetiden er veiledende og at det i noen tilfeller vil gis tilbud ved vedtak innen kortere tid.

Kreftsykdommer
Lungesykdommer
Nevrologiske sykdommer, Parkinson

Fritt behandlingsvalg

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted.

Fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke vil lykkes med å finne et tilbud om helsehjelp til deg innen fristen. Fristbrudd som allerede har oppstått skal også varsles. Helfo vil da finne et annet behandlingstilbud til deg dersom du ønsker det.

Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Dersom du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet til Helfo, kan du selv ta kontakt med Helfo. Helfo vil da umiddelbart kontakte sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som kan ha brutt fristen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny behandlingsdato for deg.

Les mer om «Brudd på behandlingsfrist»