Hopp til innhold

For pasienter

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Definisjonen vektlegger at rehabilitering er en prosess med pasienten/bruker i sentrum!

  • Den skal være målrettet og planlagt
  • Individuelle mål er utgangspunkt for tiltak
  • Brukermedvirkning skal være optimal og tilpasset den enkelte
  • Samhandling er avgjørende for å lykkes
  • Tverrfaglig arbeid er en forutsetning for å lykkes med fysisk, psykisk og sosial mestring.

Mål i rehabiliteringen

Vår visjon er å bistå deg på veien videre mot en bedre hverdag. For at vi skal kunne bistå deg og du får et maksimalt utbytte av oppholdet, er det viktig å sette mål for rehabiliteringen. Det kan være steg på vei mot et langsiktig mål og det kan være små steg mot et mål underveis. Sammen med deg skal vi finne gode tiltak som bistår deg på veien mot målene. Du er ekspert på ditt liv!

" Å SETTE MÅL I REHABILITERING" er et godt verktøy i forberedelsen av et opphold.