Menu

Ansatte

 

Ledelsen ved Ringen

 

Daglig leder: Sindre Bårdseng

sindre.bardseng@ringen-rehab.no, tlf: 62 33 45 01 / 995 52659

Tverrfaglig leder: Astrid Børsting Andersson

astrid.borsting.andersson@ringen-rehab.no, tlf: 62 33 45 03 / 977 13446

Avdelingsleder Service/ Kvalitetskoordinator: Erlend Løkken

erlend.lokken@ringen-rehab.no, tlf: 62 33 45 05 / 957 60813

 

 

Helseavdelingen

Medisinsk ansvarlig lege: Leif Jonny Braastad

Tlf: 62 33 45 13 / Leif.jonny.brastad@ringen-rehab.no

Lungespesialist/Indremedisiner: Tore Jørgen Rødølen

Nevrolog: Stein Helge Tingvold

LIS Onkolog: Magnus Harneshaug

Tlf: 62 33 45 00 / lege2@ringen-rehab.no

 

 

Teamkoordinator: Morten Rønning, fysioterapeut

Tlf: 62 33 45 10 / morten.ronning@ringen-rehab.no

 

 

 

 

 

 

Teamkoordinator: Ragna Lovise Bjørke, kreftsykepleier

Tlf: 62 33 45 12 /  ragna.lovise.bjorke@ringen-rehab.no

 

 

 

 

 

Teamkoordinator: Pål Jostad, fysioterapeut

Tlf: 62 33 45 16 / pal.jostad@ringen-rehab.no

 

 

 

 

 

 

Serviceavdelingen

Fagleder Kjøkken: Rudolf Stucki

Tlf: 62 33 45 08/21 / ruedi.stucki@ringen-rehab.no

 

 

 

Fagleder Renhold: Unni Sveen

Tlf: 62 33 45 86 / unni.sveen@ringen-rehab.no

 

 

 

Fagleder Resepsjon: Berit J. Sønsterby

Tlf: 62 33 45 00/07 / berit.jansen.sonsteby@ringen-rehab.no

 

 

 

Fagleder Vedlikehold: Roy Joløkken

Tlf: 62 33 45 04 / roy.joloekken@ringen-rehab.no