Menu

Velkommen til Ringen!

«Vi bistår deg på veien videre, mot en bedre hverdag!» Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med diagnose: Lungesykdom/KOLS, Parkinson eller Kreft.

Read More

Du kan velge Ringen uansett hvor i landet du bor!

Fritt rehabiliteringsvalg. Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. Lovendringen fra 1.juli 2017 gjør det mulig for deg å velge Ringen uansett hvor du måtte komme fra i landet. Klikk på lenken og les mer om valg/bytte av behandlingssted. Har du fått innvilget rettighet, kan du be om å få videresendt […]

Read More